1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TRONG DIỄN ĐÀN
    + Mọi Người buộc Phải Tuân Thủ Quy Định Của diễn đàn + Vi Phạm ban Nick, Và Xóa Hết + Diễn Đàn Có Admin online Liên Tục Nhằm Xóa Xổ Spam

Recent Content by yentanphat

  1. yentanphat
  2. yentanphat
  3. yentanphat
  4. yentanphat
  5. yentanphat