1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TRONG DIỄN ĐÀN
    + Mọi Người buộc Phải Tuân Thủ Quy Định Của diễn đàn + Vi Phạm ban Nick, Và Xóa Hết + Diễn Đàn Có Admin online Liên Tục Nhằm Xóa Xổ Spam

Recent Content by TruongThinh

  1. TruongThinh
  2. TruongThinh
  3. TruongThinh
  4. TruongThinh
  5. TruongThinh
  6. TruongThinh
  7. TruongThinh
  8. TruongThinh