1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TRONG DIỄN ĐÀN
  + Mọi Người buộc Phải Tuân Thủ Quy Định Của diễn đàn + Vi Phạm ban Nick, Và Xóa Hết + Diễn Đàn Có Admin online Liên Tục Nhằm Xóa Xổ Spam

Điểm thưởng dành cho mapmap13

 1. 10
  Thưởng vào: 1/9/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 24/8/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: 17/8/16

  First Message

  Bạn gửi được 1 chủ đề hoặc 1 bài viết có giá trị